Pertti Spets

Jag föddes i Tornedalen under andra världskriget och växte upp i en stor familj, vi var tolv syskon. Redan som barn läste jag mycket. I min ungdom läste jag främst poesi men jag var även intresserad av skönlitteratur.

Senare fick jag möjlighet att flytta till Tammerfors. Där kunde jag gå på teater och delta i många andra kulturella aktiviteter. Jag flyttade 1964 till Sverige liksom tusentals finländare gjorde på denna tid eftersom det behövdes arbetskraft. Stockholm blev så småningom min hemvist. På den tiden fanns det inte svenska för invandrare såsom nu för tiden. Därför började jag studera svenska språket. Senare studerade jag på Tollare folkhögskola och gick vidare till Stockholms universitet. Där studerade jag finsk litteraturhistoria, religionshistoria, och indologi. Jag har också undervisat i religionshistoria på gymnasiet. Mitt stora interesse har alltid varit livsåskådningsfrågor och religion. En av orsaker till detta är alla mina mystiska upplevelser som jag har haft under många år, och som jag på den tiden inte förstod.

Mina vänner har flera gånger sagt att jag borde skriva en bok om mina mystiska uppleverser och om mina resor. Under mina resor runt om i världen träffade jag intressanta personligheter och skickade bilder från mina reser till mina vänner via Facebook. Jag har rest mycket i Asien och där trivs jag mycket bra, jag tycker om deras sätt att leva.

Efter påstötningar om att skriva en bok började jag med att skriva om mina trevliga och otrevliga mystiska upplevelser. Jag har aldrig tidigare skrivit någon bok, men jag har under 40 år hållit föredrag om olika ämnen, bland annat om olika religions- och livsåskådningsfrågor. Jag har även varit i Indien och studerat indiska religioner.

Min erfarenhet är att det är någonting helt annat att skriva en bok än att hålla föredrag. Det är mycket lättare att hålla ett föredrag. Det behövdes mycket mer arbete och eftertanke att skriva boken. För mig har det varit viktigt att formulera texten så att läsaren verkligen förstår vad jag försöker föra fram, mina mystiska upplevelser och förklaringarna av dessa. Ämnet är inte heller så lätt, det vill säga att skriva om sådant som de flesta människor inte har en aning om ‒ men som de kan få uppleva ‒ människans djupaste inre. Min bok handlar om andlighet, vad mystiska upplevelser är och svårigheterna med att leva ett andligt liv i vår tid. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.