Agneta Bravélius

Agneta Bravélius

Fotograf: Patrik Olausson

"När slöjorna faller"

Under de senaste tjugo åren har Agneta Bravélius på olika sätt hjälpt människor, framför allt kvinnor. Hon har bland annat jobbat som rehabiliteringskonsult där hon kom i kontakt med de som varit sjukskrivna eller arbetslösa länge. Gemensamt för de tusentals personer hon har mött är att de upplevt svåra trauman. Hon har förundrats över att en del människor aldrig reser sig igen medan andra går stärkta ur en svår fas av sina liv. 

Hennes intention med denna bok är att inspirera framför allt kvinnor att ta till sig den utvecklingspotential som varje svår fas i livet erbjuder. Längs med vägen ställs vi gång efter annan inför valet att antingen stanna kvar i offerrollen eller bejaka livet. När beslutet väl är fattat får vi alltid den hjälp vi behöver. Ingen behöver kämpa alldeles själv. Livet vill oss väl. 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.