Birgitta Segerblom

Birgitta Segerblom

Så långt tillbaka jag kan minnas har jag upplevt att livet är mer än det man i dagligt tal kallar verkligheten. Det har också funnits en stark inre övertygelse om att det finns något större som håller samman världen. De frågor jag haft med mig har handlar om mening och ursprung och om hur mycket vi själva kan påverka våra liv genom en större medvetenhet. Allt eftersom livet pågått tycker jag mönstret blir tydligare, när jag nu kan se en stor del av min livsvandring i backspegeln. Mitt arbete har alltid haft med människor och människors villkor att göra vare sig jag arbetat som socionom, diakon eller terapeut. Parallellt under många år finns också kursverksamhet i personlig och andlig utveckling. Jag har konsultationer där det mest handlar om att se känslomässiga och mentala mönster som ett led i att få en ökad insikt och större balans. Min förmåga att se energi tillsammans med min mediala förmåga till andlig kontakt ger stöd och hjälp i den fortsatta förståelsen. Jag överför också spiritual healing och anknyter personen med skyddsänglar och guider.

Skrivandet har alltid funnits där men blev mer påtagligt när jag fick frågan om att kanalisera text från andra sidan. Det var inte förrän min svärson Claes dog i en motorcykelolycka som jag kunde göra det som krävdes för att kunna dela den information jag fick. Det har blivit boken ”100 samtal med Claes” där han berättar för mig om vad som hände honom efter att det fysiska livet så snabbt tagit slut. Därefter fortsätter jag skriva och arbeta med andra kanaliserade texter som ger hopp och tröst på själens resa genom den fysiska tillvaron. "Guide till ökat medvetande" är min andra bok som visar vägen till en större medvetenhet.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.