Janine Söhr

Janine Söhr

"Överskrida gränsen"

Janine Söhr

Jag är född 1946, bor i Stockholm tillsammans med sambo och två kungspudlar och är utbildad leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut med eget företag, Kognitiva Praktiken, sedan 2000, där huvudinriktningen är individualterapi samt parterapi. I mitt arbete, som psykoterapeut kommer jag ofta i kontakt med familjekonflikter, som grundar sig mycket på den stress vi har att hinna med barn, karriär etc och så lite tid för eftertanke och omtanke. De viktiga samtalen hinns ofta inte med, vilket leder till destruktivitet, tystnad, främlingskap.


Min bok vill belysa lögner, svek och att det finns flera yrkeskårer med tystnadsplikt, som är helig oavsett situationen. Tystnadsplikt kan endast brytas om det är någon klient som berättar något som kan ge mer än två års fängelse. Den enda yrkeskategori som har total tystnadsplikt är präster. I mitt yrkesliv har jag lång erfarenhet inom missbrukarvård och psykiatri genom mitt arbete som sjuksköterska, chefssjuksköterska och projektledare och har skrivit artiklar i facktidskrifter och utkommit med en rapportbok från en narkomanvårdsavdelning, som beskriver arbetet med kvinnor med missbruksproblem. Boken heter De undanskymda kvinnorna och är utkommen på förlag Utslag.

Under sommarhalvåret har jag kurser i kreativt skrivande och mindfulness.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.