Ingrid Juliusson

Ingrid Juliusson

"Tarotkometen" Allomfattande visdom direkt från skaparkraften, häri ryms ett helt liv


Jag är här för att så frö till nya infallsvinklar, så att en djup förståelse för universums eget inre bibliotek kommer i dagen, den urkälla som är alltets upphov och det är vi tillsammans som byggt dessa förutsättningar som nu råder. Är du nöjd, jag då har du gjort livet enkelt att leva. Är du mindre nöjd, ja då behöver du förändra och förenkla ditt levnadsätt så att du får pusselbitarna att passa in i det levnadspussel du håller på att skapa. Så enkelt ska vi tillämpa det helt fantastiska och underbara liv som blivit oss givet till glädje och utveckling, men vi behöver väcka upp den kunskap som vi alla besitter inom oss. Den ligger där slumrande som ett vackert minne, men vi behöver träna oss i att minnas. Det är detta som är meningen och syftet med boken, ett skifte medvetenhetsmässigt som kan lyfta tanken och känslan till högre nivåer och därmed gagna allt och alla.

Detta är en bok som tagit flera år att skriva. Att skriva ord som hela tiden hämtats direkt från källan kräver fokus på ett alldeles speciellt sätt. Att fånga magin i varje ord och sedan foga dem samman till visdom, har varit ett sökande och en utmaning och att hela tiden befinna sig i samklang med allt som är och därifrån hämta upp det som så småningom blev denna skrift. Ja, det har varit ett spännande äventyr.


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.