Johan Stiernstedt

Johan Stiernstedt

"Den galna psykiatrin"

Johan Stiernstedt är psykiater och leg. psykoterapeut. Han har länge arbetat som överläkare inom psykiatrisk öppenvård. De senaste tio åren har han huvudsakligen varit verksam som privatpraktiserande psykoterapeut. Boken grundar sig på hans erfarenheter från de bägge yrkesrollerna.

– Min bok handlar om en psykiatri i förfall. Ett exempel på detta är den ökade förskrivningen av psykofarmaka som på ett lavinartat sätt fortsatt under hela 2000-talet, speciellt bland barn och unga. Samtidigt har det också skett en kraftig ökning av antalet sjukskrivningar för psykiatriska diagnoser. Båda dessa kurvor fortsätter att peka uppåt, alltmedan självmorden bland unga vuxna också stiger sedan många år. Jag har länge funderat på om det här är rimligt, skriver Johan.
JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.