Karin Malmgren

Det är hög tid för ett systemstopp. Mitt livstema som organisationsutvecklare, pilotprojektledare och samhällsentreprenör är ”paradigmskifte”. Som ett personligt bidrag har jag grundat en utbildningsplattform, väglett sociala organisationer i Centraleuropa, byggt upp kunskapscentret Ecotopia på Österlen och skrivit en bok. Jag är uppväxt på en gård i den skånska myllan, och som hemvändare bor jag nu på Österlen men har tillbringat mitt yrkesverksamma liv i hjärtat av Europa. Min uppgift har varit att vägleda sociala organisationer i ett paradigmskifte inom offentlig, privat och kyrklig sektor. Utbildningsplattformen låg i Österrike och var utgångspunkten som ledde mig till Tyskland, Italien, Luxembourg och Schweiz. Det var ett fantastiskt yrkesliv med uppdragsgivare, politiker och tjänstemän som liksom jag brann för ett skifte med nya arbetsmetoder och verktyg utifrån en helt ny värdegrund. Efter att denna vision var förverkligad och plattformen överlåten till en ung generation återvände jag hem till Skåne. Här fick jag insikten om att lägga mitt tidigare yrke på hyllan och söka en ny vision. 

Denna nya vision, dagens pensionsvision, visade sig vara ett kunskapscenter för medskapande av en hållbar framtid. Numera är jag även utbildad i permakulturdesign, bärkraftigt byggande och boende. I detta holistiska kunskapscentret Ecotopia utan vinstintresse, där jag bor i ett halmbalshus, undervisar sedan 2012 framförallt svenska men även internationella kursledare och föredragshållare. Detta i ämnen som jag tror utgör grundbultarna för morgondagens samhällssystem i nytt paradigm: ekologiskt byggande och energieffektivitet, ekologisk odling och permakultur, hållbar hälsa och naturmedicin, vegansk och rawfood samt matlagning med vilda ätbara växter, hållbar ekonomi med samhällsnytta, personlig utveckling med mindfulness och yoga för ökat medvetande och social hållbarhet. Kursdeltagare har varit delaktiga i uppbyggnaden av kunskapscentret som består av en mötesplats, framtidsverkstad, fem ekostugor, miljöstuga samt ett enfamiljshus och ett stall i halmbalsteknik. Ecotopia är mest känt för sin framtidsverkstad inspirerad av antroposofin, matlagning med vilda ätbara växter, sina hälsoretreater och kurser i halmbalshusbygge.

Visst var det intressant att bygga upp en hållbar livsstil och ett holistiskt kunskapscenter, administrera, ha hand om ekonomin, laga mat och städa men var det verkligen allt jag skulle göra som hemvändare? Mitt liv präglas av två vitt skilda europeiska kulturer. Inget är här som det var där och tvärt om. Idag lever jag i en frizon på randen till detta samhällssystem som jag i grunden ifrågasätter. Tänk, när jag satt och skrev boken hände det. Covid-19 inledde ett systemstopp och paradigmskiftet både här och i Österrike. Detta hände samtidigt som jag skrev slutkapitlet på min första bok. Vilken gåva efter fyra decennier av längtan. Inget annat är jag så angelägen om som detta evolutionära språng i mänsklighetens historia.

www.ecotopia.se


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.