Louise Holm

Louise Holm

Jag heter Louise Holm och har arbetat i olika chefspositioner inom kompetensutveckling, affärsutveckling och produktutveckling samt som projektledare i komplexa koncernövergripande projekt. Genom min yrkeserfarenhet har jag även lärt mig att det inte går att passivt vänta på att någonting ska hända, det gäller istället att se till att det händer. Ingenting är omöjligt, det finns bara olika typer av lösningar. Jag har dagligen hjälp av min andliga guide som stöttar mig, råder mig och även hindrar mig från att göra alltför tokiga saker.

Det här är min andra bok och den handlar om mina upplevelser och om vad jag och andra har gjort. Den handlar om livet efter min dotters trafikolycka, om hennes allvarliga hjärnskada och om hennes mirakulösa väg tillbaka. Initialt fick hon den allra bästa vård som går att få, men efter några månader kom hon till en sjukvårdsavdelning som inte kunde ta hand om henne på rätt sätt, vilket medförde en kamp för överlevnad och återhämtning, mot invalidisering och inkompetens. Den handlar även om värdefull andlig hjälp och guidning.

En av dotterns överläkare berättade att det endast är cirka fjorton personer per år i Sverige som blir så allvarligt hjärnskadade som min dotter blev. Eftersom det är så ovanligt är det också okänt att det inte är kört, trots att verkar vara det för början. Överläkaren sa att denna information måste spridas. Jag vill bidra till denna spridning, både genom min bok och genom att delta vid olika seminarier och föreläsningar.

Boken är skriven till dig som vill hämta inspiration och livskraft. Den visar att ingenting är omöjligt, det är vår egen inställning som hjälper eller stjälper oss. Boken kan även användas som stöd och guidning för alla som hamnar i svåra situationer.

www.louiseholm.se

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.