Evangelina Ögren Bacirtzi

Evangelina Ögren Bacirtzi

"Rymd & tystnad"

Rymd och Tystnad är inte bara titeln på min debutantbok. Det är verkligheten som finns överallt, men som vi sällan lägger märke till. Det skulle räcka med att kontemplera över de två ordens mening. Inte bara för de sökare som önskar finna sanningen, andlig kunskap och befrielse från lidande, utan även för övriga som ibland känner sig fångade i sina liv eller är rädda och olyckliga under svåra perioder av livet.

Efter att i åratal ha sökt efter ”Sanningen”, som skulle befria ”mig”, hos allt annat och alla andra än hos mig själv, vaknade jag en vacker dag upp och fann den grundläggande och enkla verkligheten att ”jag är jag” och att ”jag är här”, omgiven av Rymd och Tystnad och enormt vaken och medveten om allt som händer omkring mig. Jag såg att allt ”är som det är” på sin rätta, omedelbara plats. Med andra ord att acceptera verkligheten som den är eller snarare se verkligheten som den är. Denna verklighet är inte det trånga, lilla personliga jaget utan den i sig själv fria människan, den levande, medvetna varelse hon är.

Insikterna kom till mig när jag tog mig tid att reflektera över döden, den verklighet ingen kan undvika. Jag fann istället mig själv, levande och fri mitt i själva Livet som utvecklar sig omgiven av Rymd och Tystnad.JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.