Pia Rockström

Pia Rockström

"Högsensitiva berättar"


Högkänslighet som berikar världen

Mitt förhållningssätt till livet är att flöda som vatten. Att följa strömmen dit där virvlarna känns lekfulla och lätta. Ingen som känner mig skulle beskriva mig som någon som följer med strömmen, i den bemärkelsen att följa i andras fotspår. Nej, det är inte så jag menar. Utan att virvla, skvätta, leka genom livet i glädje.

Med mitt skrivande är det så, det öppnar dörrar, öppnar hjärtan och väcker liv. Hur kan det då ha dröjt så länge? Jag har hunnit bli fyrtiosex år och först nu kommer min debutbok.

Jag tror att många av oss lever just så. I fyrkanter av det som blev tilldelat oss. Jag fick rollen som gift trebarnsmamma. Jag fick också rollen som familjeredaktör på en landsortstidning och där får jag utlopp för mitt skrivande i den form som tillåts.

En dag saktade livet in. Delar av min journalisttjänst förlades på en annan tidning. Kvar stod jag med ett halvtidsjobb. I mellanrummet mellan då och nu visste jag att det var det fria skrivandet som väntade. Men jag behövde ett ämne som talade direkt till hjärtat.

I mitt skrivarrum inrymt i en friggebod, som kommit till mig i form av en gåva, just så flödande som vatten, hänger en tavla med yin och yang. Jag ser det som en symbol för allt det jag vill skriva med mottot att förena det manliga och det kvinnliga, föra samman förnuft med känsla. Att få de två vågskålarna att väga lika tungt.

Så många år av personporträtt som familjeredaktör. Lyssnandet, de djupa samtalen, inte väja för de svåra frågorna. Mötet med människor, alla med olika livshistorier. Och plötsligt sitter jag där och skriver, inte ett tidningsporträtt den här gången utan porträtt i något som ska bli min första intervjubok. Ämnet är högsensitivitet, ett begrepp myntat av forskaren Elaine Aron. Jag skriver de historier som jag vill att världen ska få läsa. Sporrad av vetskapen att en av fem av oss människor är högsensitiva samtidigt som majoriteten inte har en aning om temperamentet eller dess innebörd. Själv är jag också högsensitiv och ser det som en gåva. Jag skriver därför om sensitiviteten som är en sådan styrka och som innefattar några av de vackraste orden på jorden. Empati. Intuition. Kreativitet.

I motsats till journalistrollen där jag alltid har en deadline att förhålla mig till har jag nu kunnat intervjua varje person två-tre timmar. Också själva skrivandet har fått ta sin tid och har ibland förändrats under de två år som boken har vuxit fram.

Min debutbok ”Högsensitiva berättar” består av de 22 intervjuer jag har genomfört. Siffror talar till mig liksom ord och 22 är en kraftfull siffra. Och ja, varje intervju har varit just så, som ett rinnande vatten. Inget motstånd, bara porlande lätthet. Därför har jag hela tiden vetat att det här är min väg.

www.piarockstrom.se


JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.