Ingrid Fredriksson

Ingrid Fredriksson

Ingrid Fredriksson har en tvärvetenskaplig utbildning och är författare till ett antal böcker både på svenska och engelska. Exempelvis; Den som är fri är frisk, Energi, Free from dangerous stress, Flow Forever, The Power of Thought, The Third Book som också finns som e-bok på svenska; Den tredje boken. Boken Aspects of Consciousness Essays on Physics, Death and the Mind är en sammanställning artiklar av en rad berömda författare och vetenskapsmän från hela världen och som kom ut på engelska 2012.

www.ingridfredriksson.com

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.